Supply chain

Marmo Retail kan terugvallen op de sterkte van Marmo Group wat betreft logistiek en supply chain. Marmo Group heeft een alomvattend systeem opgezet wat betreft Supply Chain en Logistiek. Dat vertaalt zich in een performante structuur met aandacht voor centrale planning en forecasting (seizoenspieken), geoptimaliseerd voorraadbeheer (locatie scanning, FIFO en veiligheidsvoorraden), etikettering, expeditie en tenslotte transport (volledig gedigitaliseerd vervoer).